Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikainen sähkösopimus on sähköyhtiön ja kuluttajan sopima määräaikaisen sopimus. Tyypillinen tarjottu määräaikainen sähkösopimus on 12 – 24 kuukautta. 

Määräaikainen sähkösopimus päättyy automaattisesti määräajan umpeutuessa. Sopimuksen voi myös irtisanoa esimerkiksi muuton vuoksi jo ennen määräajan loppumista. Jos määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden pituus on yli kaksi vuotta, sopimus on irtisanottavissa kahden vuoden kuluttua 14 päivän varoitusajalla. Tämä on sama aika, kuin toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa.

Määräaikainen sähkösopimus vai määräaikainen hinta?

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa aina määräajan. Määräaikaiseen sopimukseen sisältyy sopimusehdot, aika sekä hinnat, jolloin sekä ostaja että myyjä ovat sitoutuneita sopimusehtojen mukaisiin suorituksiin. 

Määräaikainen hinta puolestaan voi olla myös toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa. Tällöin on sovittu, että toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa tarjotaan kiinteää hintaa sovitulle ajanjaksolle, vaikka ensimmäiselle 12 kuukaudelle. 

Sähkön siirto ei kuulu koskaan määräaikaiseen sähkösopimukseen. Kun asiakas tekee sähkösopimuksen, tekee hän sähkösopimuksen sähköenergiasta. Sähkön siirron hoitaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, eikä verkkoyhtiön kanssa tarvitse tehdä erillistä sopimusta sähkön siirrosta.

Mistä määräaikainen sähkölasku muodostuu?

Sähkölasku muodostuu kolmesta eri asiasta: 

 1. Sähköenergiasta 
 2. Sähkön siirrosta 
 3. Veroista 

Mikäli sähkön siirto ostetaan eri yhtiöltä kuin sähköenergia, lähetetään asiakkaalle kaksi erillistä laskua. Toinen siis sähköenergian käytöstä, toinen sähkön siirrosta. Jos sähkön siirto ja energia tulevat samasta yhtiöstä, lähetetään asiakkaalle vain yksi lasku. Tälloin laskussa on eritelty, mikä osuus hinnasta on sähkön siirtoa ja mikä sähköenergiaa. 

Vaikka sähkön siirto ostetaan toiselta yhtiöltä kuin sähköenergia, ei siitä tule lisäveloitusta. Ei siis ole väliä hinnan kannalta, ostetaanko sähkön siirto samalta yhtiöltä kuin sähköenergia. 

Määräaikaiseen sähkösopimukseen usein parhaat tarjoukset 

Sähköyhtiöt tarjoavat usein pidempään ja määräaikaiseen sähkösopimukseen paremman hinnan, sillä sen avulla ne saavat asiakkaan sitoutumaan pidemmäksi aikaa. 

Kun vertaat sähkösopimuksen hintoja keskenään, huomioi määräaikaisen sopimuksen pituus. Usein pidempään sähkösopimukseen voidaan tarjota paremmat ehdot kuin toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen. Syynä on se, että toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa sitoudut olemaan asiakkaana pidempään. 

Voit verrata määräaikaisen sähkösopimuksen hintoja keskenään ja arvioida, mikä on sinulle paras tarjous.

24 kk määräinen sähkösopimus 

24 kk määräinen sähkösopimus tarkoittaa, että sitoudut ottamaan sähkösopimuksen sovituilla ehdoilla kahdeksi vuodeksi. Tämän jälkeen sopimus loppuu, jolloin voit sopia uuden sähkösopimuksen. 

Usein määräaikainen sopimus tarjotaan 12 kk tai 24 kk määräisellä sähkösopimuksella. 24 kk määräinen sähkösopimus on sähköyhtiölle kiinnostava tuote, sillä tällöin sitoudut olemaan asiakkaana ainakin kaksi vuotta. 

Jos valitset 24 kk määräisen sähkösopimuksen, tulisi tarjous olla lyhyempää määräaikaa parempi. Usein 24 kk määräiseen sähkösopimukseen on mahdollista saada parhaat ehdot, sillä sähköyhtiöt haluavat saada asiakkaita pitkäaikaisille sopimuksilla.

Määräaikainen sähkösopimus jopa 36 kuukaudelle 

Pisimmillään määräaikaista sähkösopimusta voidaan tarjota 24 – 36 kuukauden määräajalle.

 Huomioi, että kuluttajalle sitova sopimus aika on maksimissaan 24 kuukautta, vaikka sinulla olisi solmittu yli 2 vuoden sopimus. Tämä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse olla sitoutunut määräaikaisessa sopimuksessa koskaan yli 2 vuoden ajalle.

Vaikka siis valitset sähkösopimuksesi 36 kk määräajan, käytännössä se on vain 24 kk määräinen sähkösopimus. Voit irtisanoa 24 kuukauden jälkeen sopimuksen, kuten minkä tahansa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.  

Määräaikainen sähkösopimus muutto 

Kun muutat uuteen kotiin, on sinulla oikeus irtisanoa myös määräaikainen sopimus. Irtisanominen on mahdollista, vaikka sopimuksen määräaikaa on paljon jäljellä. 

Usein sähköyhtiöt haluavat pitää sinut asiakkaana ja voivat tarjota määräaikaisen sähkösopimuksen jatkamista uudessa osoitteessa. Muuton yhteydessä kannattaa usein tarkastaa uusi määräaikainen sähkösopimus kilpailutuksen avulla. 

Muuton yhteydessä voi olla perusteltua irtisanoa nykyinen määräaikainen sähkösopimus, varsinkin jos sähkön käytön tarve muuttuu. Huomaa, että sähköyhtiöllä on myös oikeus olla jatkamatta määräaikaista sähkösopimusta muuton yhteydessä.

Halvin määräaikainen sähkösopimus 

Halvin määräaikainen sähkösopimus löytyy usein 24 kuukauden sopimukselle. Tällöin sähköyhtiö voi tarjota paremman hinnan sähkölle, kun sitoudut riittävän pitkäksi aikaa asiakkaaksi. 

Halvin sähkösopimus riippuu siitä, mikä on oma käyttömäärä sähkölle ja missä hinnassa pörssisähkö liikkuu. Usein halvin vaihtoehto on valita pörssisähkö määräaikaiseen sähkösopimukseen, mutta kiinteä hinta tuo ennustettavuutta kuluihin. 

Sähkön käyttömäärä vaikuttaa siihen, mihin kannattaa kiinnittää huomio etsiessä halvinta määräaikaista sopimusta. Jos asut pienessä kerrostaloasunnossa, on sähkösopimuksen kiinteät kustannukset merkittäviä kulueriä. Jos asut sähkölämmitteisessä omakotitalossa, on käyttömäärään sidottu sähkön hinta puolestaan merkittävin kuluerä sopimuksessa. 

Määräaikainen sähkösopimus irtisanominen – sopimussakko 

Lähtökohtaisesti määräaikaisen sähkösopimus on sitova ilman erillistä painavaa syytä. Muutto oikeuttaa määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomiseen, joten se on yleisin syy irtisanoa sopimus. 

Määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa jossain tapauksissa sopimussakkoa vastaan. Sopimussakko on ilmoitettu sähkösopimuksessa ja se vaihtelee eri sähköyhtiöiden välillä. 

Sopimussakon määrään vaikuttaa se, paljonko sopimusta on jäljellä. Esimerkiksi halvinta sopimussakkoa tarjoava Enefit pyytää sopimussakkona 50 euroa, kun määräaikainen sopimus on 24 kuukaudelle. Jos sähkösopimuksen irtisanoo 12 kuukauden jälkeen 24 kuukauden sopimuksessa, sopimussakko on enää 25 euroa. 

Huomioi, että muutto on aina peruste määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomiselle, eikä siitä tarvitse maksaa sopimussakkoa.

Määräaikaisen sähkösopimuksen edut ja haitat

Edut: 

 • Voit valita 12 – 24 kuukauden sopimusajan itse 
 • Parempia ehtoja pidempiin määräaikaisiin sopimuksiin 
 • Tiedät tarkkaan, paljonko maksat sopimuksesta 
 • Et sitoudu yli 24 kuukauteen 
 • Voidaan irtisanoa muuton yhteydessä ilman sopimussakkoa 
 • Paljon tarjontaa ja valinnanvaraa 

Miinukset ja haitat: 

 • Sitoudut määräajaksi sopimukseen 
 • Usein sopimusta ei voida irtisanoa ennen määräaikaa tai muuttoa 
 • Sopimussakko irtisanoutumisesta 
 • Markkinatilanne voi vaikuttaa sopimuksen edullisuuteen  

Määräaikainen sähkösopimus vrs. toistaiseksi voimassa oleva

Määräaikainen sähkösopimus sovitaan 12 – 24 kuukauden määräajalle, jolloin sopimusehdot ovat voimassa koko sopimuksen ajan. Määräaikaisen sähkösopimuksen etuina ovat usein toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta paremmat ehdot, sillä usein sähköyhtiöt tarjoavat parempia hintoja määräaikaisiin sopimuksiin. 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa niin kauan, kunnes se irtisanotaan. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta, jolloin sopimus voidaan vaihtaa toiseen sopimukseen. 

Markkinoilla voidaan tarjota myös yli 24 kuukauden sähkösopimuksia. Yli 24 kuukauden määräajan ylittävät sopimukset ovat irtisanottavissa 14 päivän varoitusajalla – ne on silloin irtisanottavissa siis kuten toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. 

Ota huomioon nämä asiat, kun solmit määräaikaisen sähkösopimuksen 

Määräaikaista sähkösopimusta tarjotaan aktiivisesti, koska ne ovat sähköyhtiölle järkeviä ja hyviä tapoja sitouttaa asiakas. Määräaikainen sähkösopimus sovitaan 12, 24 tai 36 kuukaudelle. 

Määräaikainen sähkösopimus päättyy automaattisesti määräajan umpeutuessa. Sopimuksessa on määritelty, mitä kustannuksia sopimukseen sisältyy ja miten hinnat määrittyvät. Voit valita pörssisähkön ja kiinteän hinnan välillä ennen sopimuksen alkua, mutta kesken sopimuskauden muuttaminen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista. 

Normaalisti määräaika on max 24 kuukautta, koska yli 24 kuukauden määräajan jälkeen voit irtisanoa sopimuksen kuten normaalin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Irtisanomisaika on 14 vuorokautta. 

Muutto on peruste määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomiselle. Jos muutat, ei sinun tarvitse maksaa sopimussakkoa sähkösopimuksen irtisanomisesta. Huomaa, että muu syy kuin muutto ei ole usein mahdollista sopimuksen purkamiselle. Osa sähköyhtiöistä tarjoaa sopimuksen purkamista etuajassa sopimussakkoa vastaan. Näet sopimuksessa, onko sopimus mahdollista purkaa etuajassa muusta syystä kuin muutosta johtuen. 

Kilpailuttamalla ja vertailemalla Sähkökuninkaan avulla määräaikaiset sähkösopimukset selvität, mistä saat parhaat ehdot sopimukselle. Koska kilpailuttaminen ja vertailu on maksutonta, kannattaa vertailu tehdä heti!

Usein kysyttyä määräaikaisesta sähkösopimuksesta 

Mitä määräaikainen sähkösopimus tarkoittaa?

Määräaikainen sähkösopimus tarkoittaa kuluttajan ja sähköyhtiön välistä sopimusta määräajalle. Tämä pitää sisällään hinnan ja muut sopimusehdot. Tyypillinen määräaika on 12 tai 24 kuukautta.

Mitä määräaikainen sähkösopimus pitää sisällään?

Määräaikainen sähkösopimus pitää sisällään sähköenergian hinnan, muut hinnat ja sopimusehdot. Se ei pidä sisällään sähkön siirtoa, vaan siirrosta veloitetaan aina erikseen. 

Voitko määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanoa?

Lähtökohtaisesti määräaikaista sähkösopimusta ei voida irtisanoa, sillä se on sitova sekä kuluttajalle että sähköyhtiölle. Poikkeuksena on muutto kodista, jolloin sopimuksen voidaan irtisanoa. Osa sähköyhtiöstä tarjoaa sopimuksen irtisanomista sopimussakkoa vastaan.  

Voiko määräaikaisen sähkösopimuksen hinta nousta?

Ei voi lähtökohtaisesti koskaan, sillä sähköyhtiö on sitoutunut myymään sähköä sopimuskauden ajan sovituilla ehdoilla. Sähkön hinnan nousu ei ole peruste nostaa määräaikaisen sopimuksen hintaa kesken sopimuskauden. 

Onko määräaikainen sähkösopimus hyvä? 

Määräaikaisen sähkösopimuksen etuina ovat ennustettavuus, sillä hinnat ja ehdot pysyvät samoina koko sopimuskauden. Voit saada parhaat ehdot pidempään määräaikaiseen sähkösopimukseen, sillä sähköyhtiöt tarjoavat edullisempia sopimuksia pidempiaikaisiin sopimuksiin. 

Kannattaako määräaikainen sähkösopimus?

Määräaikainen sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa ja vertailla toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kanssa. Usein määräaikainen sopimus voi olla kannattava valinta, sillä sähköyhtiöt tarjoavat parempia ehtoja määräaikaisiin sopimuksiin.  

Mikä on paras määräaika sähkösopimukselle? 

Usein parhaat ehdot tarjotaan 24 kuukauden määräaikaiselle sopimukselle. Koska sitoudut sopimuskauden ajaksi sähkösopimukseen, ei yksiselitteisesti parasta määräaikaa voida sanoa. 

Kirjoittajan kuva

Mika Mäkinen

Mika kirjoittaa ajankohtaisista aiheista freelancer-kirjoittajana. Mika pyrkii kirjoittamaan sähköstä, sopimuksista ja markkina ilmiöistä mahdollisimman selkeästi, jota on helppoa lukea kenen tahansa. Mika asuu Vantaalla yhdessä avovaimon kanssa. Mika harrastaa juoksemista ja kuntosalilla käyntiä. Lisäksi kiinnostuksen aiheena on penkkiurheilu, josta lempi lajeina on jalkapallo, jääkiekko ja moottoriurheilu.

Sähkösopimuksien vertailu kannattaa, sillä hinnoissa voi olla suuria eroja. Vertailemalla eri sopimuksia keskenään selvität, mistä voit saada parhaan sähkösopimuksen.

Palvelut

Sähkö Vertailu

Yhteystiedot

Mannerheimintie 45 A
00250,Helsinki 
Suomi
046 597 2612
asiakaspalvelu@sahkokuningas.fi

046 597 2612