Usein kysyttyä sähköstä

Mitä kaikkea minun tulisi tietää sähköstä, sähkösopimuksista, sähkönsiirrosta ja muista sähköön liittyvistä kysymyksistä? Tässä listattuna alla kaikki yleisimmät kysymykset sähköön liittyen eri kategorioiden mukaan. 

Tavoitteena on, että luettuasi kysymykset ja vastaukset sinulla olisi mahdollisimman kattava kuva siitä, kuinka sähkömarkkinat toimivat ja mitä tietoja kuluttajan tulisi tietää sähköstä ja sähkösopimuksista. 

Sähkösopimukset 

Mitkä ovat eri sähkösopimustyypit, jotka voin valita? 

Sähkösopimukset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään sopimustyypin mukaan: 

 1. Toistaiseksi voimassa oleva 
 2. Määräaikainen 
 3. Pörssisähkö 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on irtisanottavissa kahden viikon varoitusajalla. Sen hinnat ovat muuttuva tietyn ajanjakson ajan ja hinnat mukailevat pörssisähkön hintaa. 

Määräaikainen sopimus solmitaan yleensä 1 – 2 vuodeksi, mutta voit solmia sen myös 6 kk ajaksi tai 36 kuukauden mittaiseksi. Määräaikaisessa sopimuksessa hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan, eikä sopimusta voi irtisanoa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kesken sopimuskauden. 

Pörssisähkö sopimus on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jolloin ostat sähköä pörssihinnoilla, johon on lisättynä sähkönmyyjän marginaali (välityspalkkio) ja perushinta (kk-maksu). 

Lue lisää: www.sahkokuningas.fi/eri-sahko-sopimus-tyypit

Miten irtisanon nykyisen sopimukseni ja vaihdan uuteen sähkönmyyjään?

Myyjän vaihtoon riittää yhteydenotto uuteen myyjään. Uusi myyjä hoitaa valtuutuksellasi vanhan sopimuksen irtisanomisen. Valtuutus voidaan tehdä, kun uusi sopimus solmitaan. Halutessasi voit irtisanoa sopimuksen vanhan sähkönmyyjän kanssa itse, mutta suositeltavin ja helpoin tapa on olla yhteydessä uuteen myyjään, joka hoitaa asian puolestasi.

Miten voin kilpailuttaa sähkönmyyntisopimukseni?

Voit kilpailuttaa sähkönmyyntisopimuksen kahdella eri tavalla – kilpailuttamalla itse tai käyttämällä sähkövertailu palvelua. Voit kilpailuttaa itse sähköyhtiöt vertailemalla hintoja verkossa. Nopeampi ja helpompi tapa on valita Sähkökuninkaan tai muun vertailupalvelun maksuton sähköpalvelu, jossa voit kilpailuttaa sähköyhtiöt yhdellä kertaa. Kilpailuta sähkösopimus ilmoittamalla Sähkökuninkaan palvelussa, minkälaista sähkösopimusta olet etsimässä – ja valitse sinulle paras tarjous monien eri sähköyhtiöiden joukosta! 

Kannattaako sähkövertailu? 

Kannattaa. Sähkövertailun avulla selvität parhaan hinnan sähkölle. Voit samalla vertailla sinulle sopivinta sähkösopimus mallia, sillä kaikille pelkkä hinta ei ole tärkein yksittäinen tekijä. Jos esimerkiksi arvostat kiinteää hintaa, kannattaa pörssisähkö sopimusten sijaan vertailla eri sähköyhtiöiden kiinteitä hintoja. Hinnat vaihtelevat paljon eri sähköyhtiöissä, joten hintavertailu kannattaa aina tehdä ennen sähkönmyyjän valintaa. 

Säästää kuluissa

Säästät sähkökuluissa, kun kilpailutat sähkösopimuksen. 

Kilpailuta nopeasti

Kilpailuttaminen on nopeaa ja helppoa.

Helppo vertailla

Vertailupalvelun avulla selvität nopeasti ja vertaat eri sähkösopimuksia.

24/7

Voit hakea ja verrata sähkösopimuksia milloin vain kellon ympäri. 

Millainen sähkösopimus kannattaa tehdä?

Paras sähkösopimus riippuu siitä, minkälainen tarve sähkön käytölle on. Lisäksi myös omat preferenssit vaikuttavat valintaan – arvostatko kiinteää hintaa vai haluatko hyödyntää mahdollisimman alhaiset pörssihinnat tiettyinä kellonaikoina? 

Jos solmit pörssisähkö sopimuksen, sinun tulee verrata sähkösopimuksessa pörssisähkön päälle lisättävää sähköyhtiön marginaalia. Sitä matalampi marginaali on, sitä edullisemmalla hinnalla saat ostettua sähköä! Lisäksi vertailussa kannattaa huomioida kiinteä perushinta sähkösopimukselle, joka peritään joka kuukausi. 

Kiinteä hinta sähkölle tarkoittaa, että maksat koko ajan saman hinnan sähkön käytöstä. Tämä on hyvä ratkaisu niille, jotka arvostavat sähkölaskun ennustettavuutta. Sen huonona puolena on se, että se on usein pitkällä aikavälillä pörssisähköä kalliimpaa. 

Muuttuva hintainen sähkösopimus on pörssisähkön ja kiinteän hinnan sekoitus. Käytännössä sähkön hinnalla on tietty kiinteä hinta, joka vaihtelee ajan myötä pörssisähkön hinnan mukaan. Tämä soveltuu niille, jotka haluavat ennustettavuutta sähkön hintaan, mutta haluavat hyötyä mahdollisesti alhaisemmasta pörssisähkön hinnasta. 

Milloin sähkösopimus kannattaa solmia ennen muuttoa uuteen kotiin? 

Suosittelemme tekemään sähkösopimuksen hyvissä ajoin ennen muuttoa osoitteeseen. Tähän on hyvä varata aikaa vähintään yksi viikko, mutta mielellään kaksi viikkoa. 

Voit solmia kiireessä sähköyhtiön kanssa myös lyhyellä varoitusajalla sähkösopimuksen. Tiesitkö, että muutto uuteen osoitteeseen mahdollistaa myös määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanomisen? Tästä syystä kaikki sähkösopimukset kannattaa kilpailuttaa ennen muuttoa uuteen osoitteeseen. 

Sähkönmyyjä vaatii minulta vakuutta sähkösopimusta varten. Saako niin tehdä? Kuinka suurta vakuutta saa pyytää?

Sähkönmyyjä saa vaatia vakuutta / ennakkomaksua vain erittäin painavasta syystä johtuen. Näitä voivat olla: 

 • Sinulla on huomattava määrä maksamattomia, erääntyneitä sähkölaskuja 
 • Luottotiedot eivät ole kunnossa 

Kuinka suurta ennakkomaksua sähkönmyyjä voi vaatia? Tämä riippuu monesta tekijästä, mutta ennakkomaksu ei saa olla suurempi kuin arvioitu sähkölaskun määrä ajalta, kun sähköntoimitus voidaan keskeyttää. Tyypillisesti tämä on kuuden viikon ja neljän kuukauden välissä. Käytännössä siis ennakkomaksun määrä ei saa ylittää 6 viikkoa – 4 kuukauden sähkölaskun suuruutta. 

Myyjä voi sopimusta tehtäessä vaatia sinulta vakuutta tai ennakkomaksua vain erittäin painavista syistä. Erittäin painava syy voi olla esimerkiksi se, että sinulla on huomattava määrä erääntyneitä, maksamattomia sähkölaskuja tai luottotiedoistasi ilmenee, että et ilmeisesti pysty suoriutumaan myyntisopimukseen perustuvista maksuista.

Vakuuden tai ennakkomaksun on oltava kohtuullinen ja se saa vastata sähkölaskusi määrää enintään ajalta, joka alkaa laskutuskauden (esim. 1, 2 tai 3 kk) alusta ja ulottuu siihen, kun myyjä voi sähkönmyyntiehtojen mukaan aikaisintaan keskeyttää sähköntoimituksen (tämä aika voi vaihdella kuudesta viikosta neljään kuukauteen).

Vaihdoin / vaihdan sähkönmyyjää. Kuinka nopeasti uuden myyjän sähkön toimitus voi alkaa?

Nykyään sähköntoimitus voi alkaa nopeasti muutamassa päivässä sähkösopimuksen solmimisesta. Saat tarkan päivämäärän tietoon sähkön myyjältä, kuinka nopeasti sähköntoimitus voi alkaa. 

Yleensä sähkösopimus kannattaa solmia vähintään 2 viikkoa ennen sähköntoimitusta, mutta sähköyhtiöt palvelevat asiakkaita myös tätä lyhyemmissä ajoissa. 

Milloin voin irtisanoa määräaikaisen sopimuksen?

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, poislukien muutamaa poikkeus tapausta lukuun ottamatta. Näissä tilanteissa voit irtisanoa määräaikaisen sopimuksen: 

 • Muutat uuteen osoitteeseen 
 • Määräaikainen sopimus on ollut voimassa vähintään 2 vuotta (tällöin 14 päivän irtisanomisaika) 
 • Vakava sairaus tai lähiomaisen kuolintapaus 
 • Sopimuksessa on erikseen mainittu irtisanomissakko, joka mahdollistaa sopimuksen ennenaikaisen irtisanomisen

Tyypillisin tilanne määräaikaisen sopimuksen purkuun on muutto, jolloin sinulla on oikeus irtisanoa sopimus. On hyvä muistaa, että myös sähköyhtiöllä on oikeus purkaa sopimus muuton yhteydessä! 

Osa sähköyhtiöistä tarjoaa sopimussakkoa vastaan mahdollisuuden irtisanoa sopimus etuajassa. Muussa tapauksessa määräaikainen sopimus on molempia osapuolia sitova, jonka on pidettävä sopimuskauden loppuun asti. 

Voiko sähköyhtiö vaatia minulta erillistä korvausta /sakkoa määräaikaisen sopimuksen purkamisesta?

Ilman pätevää perustetta irtisanottu määräaikainen sopimus oikeuttaa vaatia kohtuullista sopimussakkoa, jos siitä on erikseen sovittu sähkösopimuksessa. 

Saako sähköyhtiö muuttaa minun määräaikaista sopimusta?

Myyjä saa tehdä pieniä muutoksia sopimusehtoihin, kunhan sillä ei ole merkittävää vaikutusta sopimuksen sisältöön. 

Lisäksi myyjällä on oikeus muuttaa sähkösopimuksen hintoja tai muita ehtoja vain silloin, kun laissa on tapahtunut merkittävä muutos tai on tapahtunut viranomaispäätös, jota myyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta laatiessa. 

Saako sähköyhtiö irtisanoa määräaikaisen sopimuksen?

Näissä tapauksissa myyjällä on oikeus purkaa myyntisopimus: 

 • Olet rikkonut olennaisesti myyntisopimuksen velvoitteita, etkä ole oikaissut sopimusrikkomusta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta
 • Olet syyllistynyt sähkön varastamiseen tai muuhun myyjän vastuulla olevien laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen
 • Sähköntoimitus on keskeytetty osoitteeseen johtuen sopimuslaiminlyönnistä, kuten maksamattomista sähkölaskuista johtuen
 • Verkonhaltija on purkanut käyttöpaikkasi verkkosopimuksen 

Saanko siirtää määräaikaisen sopimuksen uuteen käyttöpaikkaan?

On mahdollista sopia sähkönmyyntisopimuksessa, että myyntisopimus pysyy voimassa muutosta riippumatta. Jos sopimuksessa ei ole mainintaa muutosta, sitä kannattaa kysyä omalta sähköyhtiöltä. Tällöin sähköyhtiöllä ei ole velvoitetta jatkaa sopimusta uuteen osoitteeseen. Moni sähköyhtiö on valmis siirtämään sopimuksen uuteen osoitteeseen. 

Milloin sähkönmyyjä saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen?

Sähköyhtiö voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 30 päivän varoitusajalla. 

Kuluttaja voi puolestaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen 14 vuorokauden irtisanomisajalla. 

Saako sähkönmyyjä muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintaa ja ehtoja? 

Sähkönmyyjä voi muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehtoja ja hintoja vain, kun sillä on siihen yksilöitynä muutoksen perusteet. Myyjä ei kuitenkaan saa tehdä merkittäviä korotuksia kerralla, jolloin ehtojen muutoksia 

voidaan pitää kohtuuttomana. Kuluttajariitalautakunnan linjauksen mukaan kohtuuton hinnankorotus on yli 15% vuositasolla ja kun korotus on samalla yli 150 € vuodessa. Jos korotus on tätä suurempi, voit vaatia myyjää laskemaan hintoja niin, ettei korotus ylitä näitä rajoja. 

Lue lisää: Sähkönmyyjän oikeus korottaa hintaa toistaiseksi voimassa olevassa sähkösopimuksessa – Kuluttajariitalautakunta

Hintojen korotuksesta ja muista sopimusmuutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus asiakkaalle. Ilmoituksessa on tultava ilmi, mitä muutos koskee ja kuinka hinnat tai ehdot muuttuvat. Muutokset voivat astua voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta asiakkaalle. 

Voit reklamoida hintojen muutoksesta sähköyhtiölle ja ottaa yhteyttä kuluttajariitakuntaan. Huomioi kuitenkin, että sähköyhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus 2 viikon varoitusajalla (mikäli ei ole toimitusvelvollinen). Tällöin sähkönmyyjä voi tarjota laillisesti sinulle uutta sopimusta kalliimmalla hinnalla. 

Sähkönmyyjän sopimusvahvistus ei vastaa sitä, mitä minulle myyjä kertoi. Mitä voin tehdä? 

Sinulla on oikeus irtisanoa ja peruuttaa jo solmittu sopimus 14 vuorokauden sisällä siitä, kun sopimus on sovittu astuvan voimaan. 

Voit lisäksi kiistää myös yli 14 vuorokauden jälkeen sähkösopimuksen ehdot ja laskun, kun se ei vastaa luvattua sopimusta. Tällöin sinun tulee ilmoittaa sopimuksen mitätöimisestä sähkönmyyjälle ja lisäksi ilmoitettava sähkönsiirtoyhtiölle, että sinut siirettään aikaisemman sähköyhtiön asiakkaaksi. 

Jos sinulla on epäselvä tilanne, ota yhteyttä kuluttajaviranomaiseen.

Pörssisähkö

Mikä on pörssisähkö sopimus?

Pörssisähkö tarkoittaa, että ostat sähkön myyjältä sähköenergiaa pörssihinnoilla. Sähkönmyyjä lisää pörssisähköön oman myyntikatteen (marginaali). Pörssisähkön hinta määrittyy Spot-hinnan perusteella, jossa sähköenergian hinnalla on eri hinta jokaiselle tunnille. 

Onko pörssisähkö toistaiseksi voimassa oleva sopimus?

Pörssisähkö sopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella, joten voit vaihtaa sen toiseen 14 vuorokauden irtisanomisajalla. 

Mitä asioita kannattaa vertailla pörssisähkö sopimuksessa?

Vertaile sähköyhtiön marginaalia eli välityspalkkiota. Sitä alhaisempi marginaali pörssisähkössä – sitä edullisemmalla hinnalla saat ostettua pörssisähköä kotitalouteesi. Lisäksi pörssisähkön päälle lisätään kiinteä kuukausimaksu (perusmaksu), jota kannattaa vertailla eri sopimuksissa. 

Näin se toimii

Helppo tapa kilpailuttaa sähkösopimus 

Sähkösopimuksien kilpailutus on fiksua, sillä eri sähkösopimuksissa on isoja eroja. 

Pyydä tarjous sähkösopimuksista

Tarjouksen pyytäminen ei sido sinua mihinkään. Kilpailuttaminen ja hakeminen on maksutonta. 

Valitse paras sopimus

Vertailun avulla selvität nopeasti sinulle parhaan sähkösopimuksen. 

Ota käyttöön 

Uusi sopimus astuu voimaan 14 päivän päästä. 

Sähkön toimitusvelvollisuus

Mitä tarkoittaa sähkön toimitusvelvollisuus ja keitä se koskee?

Sähkön toimitusvelvollisuus tarkoittaa, että jokaisella verkkoyhtiön vastuualueella toimii yksi toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, jonka on toimitettava sähköä alueella toimiville kotitalouksille julkisilla hinnoilla ja ehdoilla. Hintoja on oltava kohtuullisia.

Toimitusvelvollinen sähkönmyyjä määräytyy sähköverkkoyhtiön mukaan. 

Lue lisää: Toimitusvelvollinen sähkönmyyjä 


Tarkista, mikä sähköverkkoyhtiö on sinun alueesi toimitusvelvollinen myyjä Energiaviraston sivuilta:  www.energiavirasto.fi 

Onko toimitusvelvollisen sähkönmyyjän tarjottava minulle muuta kuin pörssisähkö sopimusta?

Tähän ei ole otettu kantaa Energiavirastossa. 

Mitä tapahtuu, jos sähkönmyyjä lopettaa toimintansa ja sähköntoimitus keskeytyy?

Verkkoyhtiön on ilmoitettava sinulle sähkönjakelun keskeyttämisestä vähintään 3 viikkoa ennen myynnin lopettamista. Tämän jälkeen sinun on löydettävä uusi sähkönmyyjä ja sähkösopimus, jotta sähköjä ei katkaista. 

Pitääkö hyväksyä toimitusvelvollisen sähkön myyjän tarjoama sopimus?

Ei pidä. Voit valita minkä tahansa sähkön myyjän tarjoaman sähkösopimuksen. 

Sähkön laskutus ja sähköjen katkaisu

Sain perintäkirjeen sähkölaskusta, mutta en ole saanut alkuperäistä laskua, mitä teen?

Ota yhteyttä perintäyhtiöön ja ilmoita, että et ole saanut alkuperäistä laskua. Jos laskua ei ole lähetetty, sinulla ei ole velvollisuutta maksaa huomautus, perintä ja viivästyskorko kustannuksia. Myyjän tulee osoittaa luotettavasti, että alkuperäinen lasku on lähetetty sinulle ilmoittamallasi yhteystiedoilla. Muista ilmoittaa ajankohtaiset laskutustiedot ajoissa aina sähkönmyyjälle ja verkkoyhtiölle. 

Mitä teen, jos minulla ei ole varaa maksaa sähkölaskuani kerralla?

Pyri sopimaan eräpäivän siirto tai laskun jakaminen pienempiin eriin. Sinun kannattaa olla nopeasti yhteydessä sähköyhtiöön maksamattomien laskujen kanssa. 

Voit myös selvittää Kelasta, voitko saada tukea sähkölaskun maksamiseen.

Milloin sähköt saa katkaista?

Sähköt saa katkaista vain olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että olet jättänyt maksamatta sähkölaskuja pitkältä ajanjaksolta. 

Lue lisää: Milloin sähköyhtiö voi katkaista sähköntoimituksesi – Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi)

Määräaikaisten sopimusten kohtuullistaminen ja irtisanominen

Milloin määräaikaisen sähkösopimuksen voi irtisanoa? 

Määräaikainen sähkösopimus on lähtökohtaisesti sitova molempia osapuolia kohtaan. Tällöin sitä ei voi irtisanoa ennen sopimuskauden umpeutumista. Asiassa on kuitenkin kolme erikoistapausta:

 1. Muutto uuteen osoitteeseen. Usein muutto uuteen osoitteeseen mahdollistaa määräaikaisen sopimuksen purkamisen. 
 2. Sopimus on ollut voimassa yli 24 kk. Tällöin sopimuksessa sovelletaan normaalia toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehtoja, jolloin voit irtisanoa sopimuksen 14 vuorokauden kuluessa. 
 3. Sopimuksessa on erikseen määritelty sopimussakko ennenaikaisesta irtisanomisesta. 

Milloin määräaikaisen sopimuksen hintaa on mahdollista kohtuullistaa?

Energiaviraston mukaan määräaikaisen sopimuksen hinta on oltava kohtuullinen. Tällöin sopimuksen hinta ei saa olla merkittävästi markkinahintaa korkeampi. Mutta kuinka tiedän, onko sopimuksen ehdot kohtuullisia? Tarkista tästä laskurista:

Laskuri määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuuden arviointiin – Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi)

Sähkönsiirto

Mikä on sähkön siirtohinta ja miksi sitä ei voi kilpailuttaa? 

Sähkön siirto tarkoittaa sähköenergian siirtämistä sähkön tuottajalta sähköverkon kautta käyttäjille. Siirtomaksu muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön kulutuksen mukaan (snt/kWh) määräytyvästä siirtomaksusta.

Siirtomaksun veloittaa sähkönsiirto yhtiö, joka vastaa aina tietyn alueen koko sähkön siirrosta. Koska sähkönsiirtoyhtiöt ovat luonnollisia monopoleja, niitä ei voi kilpailuttaa. Voit sen sijaan kilpailuttaa sähkönmyyjän, jolta ostat sähköenergian. 

Sain kaksi erillistä laskua sähköstä, miksi? 

Käytännössä sähkölasku koostuu kahdesta eri tekijästä: sähkön siirrosta ja sähköenergian ostosta. Toinen lasku tulee hinnaston mukaisesti sähkönsiirto yhtiöltä ja toinen sähkön myyjältä sähköenergian ostosta. 

Vaikka sähkön siirto ja sähkönmyyjä olisivat samaa konsernia, lähettävät ne erillisen laskun siirrosta ja myynnistä. Tästä syystä saat siis aina kaksi erillistä laskua sähköstä. 

Tarvitsetko lisää tietoa? 

Kirjoittajan kuva

Mika Mäkinen

Mika kirjoittaa ajankohtaisista aiheista freelancer-kirjoittajana. Mika pyrkii kirjoittamaan sähköstä, sopimuksista ja markkina ilmiöistä mahdollisimman selkeästi, jota on helppoa lukea kenen tahansa. Mika asuu Vantaalla yhdessä avovaimon kanssa. Mika harrastaa juoksemista ja kuntosalilla käyntiä. Lisäksi kiinnostuksen aiheena on penkkiurheilu, josta lempi lajeina on jalkapallo, jääkiekko ja moottoriurheilu.

Haluatko säästää rahaa kilpailuttamalla sähköyhtiöt?

Sähkökuningas auttaa vertailemaan sähkösopimukset.

Blogi

Viimeisemmät artikkelit

Kausisähkö - mitä se tarkoittaa

Kausisähkö – mitä se tarkoittaa?

Kausisähkö tarkoittaa, että sähkön hinnalle annetaan kiinteä hinta talviajaksi ja kesäajaksi. Tällöin talvikauden hinta on korkeampi kuin kesäkautena, jolloin sähkön ...
sähkön marginaali

Sähkön marginaali ja myyntimarginaali 

Mitä tarkoittaa sähkön myyntimarginaali? Entä sähkön marginaali? Sähkön myyntimarginaali ja marginaali tarkoittavat samaa asiaa, eli sähköyhtiön perimää välityspalkkiota pörssisähkön spot-hinnan ...

Aikasähkö – mikä se on? 

Aikasähkö tarkoittaa, että sähkön hinta vaihtelee vuorokauden ajan mukaan. Tällöin yöajan ja päiväajan sähkö ovat erihintaisia.  Yösähkö on edullisempaa kuin ...