Sähkö sanakirja

Sähkö sanakirja auttaa sinua ymmärtämään selkokielellä, mitä eri sähkötermit tarkoittavat.  

Tässä aakkosjärjestyksessä tärkeimmät sähkö-termit:

Aikasähkö

Tarkoittaa sopimusta, jossa sähkön hinta on jaettu kahteen eri hintaan: päivähintaan ja yöhintaan. Koska yösähkön hinta on edullisempi, voidaan sitä tarjota edullisemmalla hinnalla. Tällöin myös talon lämmitys kannattaa ajoittaa yöaikaan. 

Energiavirasto

Valvoo Suomessa sähköyhtiöitä, jotta ne toimivat ja noudattavat lakeja ja hyviä toimintatapoja.  

Fingrid 

Valvoo sähkönjakeluyhtiöitä Suomessa. Valtion omistama. 

Futuurit, sähkön futuurihinnat 

Futuuri eli johdannainen tarkoittaa, että sähkön hinta voidaan määritellä ja suojata tietylle hintatasolle tulevaisuudessa. Futuuri hinta voi olla esimerkiksi sovittu hinta seuraavalle viikolle, kuukaudelle tai vuodelle. Futuureilla käydään kauppaa sähköpörssissä. 

Irtisanomisaika 

Kuluttajille irtisanomisaika on 14 vuorokautta, jolloin voit irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Huomaa, että määräaikaisessa sopimuksessa ei voida soveltaa irtisanomisaikaa muulloin kuin muuton yhteydessä. Lisäksi yli 24 kuukauden määräaikaiset sopimukset on irtisanottavissa 14 vuorokauden varoitusajalla, kun sopimus on ollut voimassa yli 2 vuotta. 

Johdannaiset, sähköjohdannaiset

Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jonka avulla voidaan käydä kauppaa sähkön hinnasta tietylle ajanjaksolle. Futuuri on johdannainen, jonka avulla voidaan määritellä tulevaisuuden hintoja sähkölle. Katso lisää: futuuri ja sähköfutuuri. 

Kausisähkö

Kausisähkö tarkoittaa, että sähköä ostetaan tiettynä ajanjaksona vuodessa. Kausissähkössä hinta peritään kahtena eri hintana: talviajan hintana ja muun ajan hintana. Kausisähkö sopii taloihin, jossa on muita lämmitysmahdollisuuksia kuin sähkö. Tällöin kausisähköä ei tarvita samaa määrää koko ajan, vaan esimerkiksi kylmimpään aikaan pitämään asunto lämpimänä. 

Kiinteähintainen sähkö 

Kiinteähintainen sähkö tarkoittaa sopimusta, jossa sähkön hinnalle sovitaan tietty kiinteä hinta tietylle määräajalle. Esimerkiksi voidaan sopia, että vuoden ajaksi sähkön hinta pysyy tietyllä tasolla. Kiinteähintainen sähkö on usein pörssisähköä kalliimpaa, mutta sen etuina on helppo ennustettavuus hinnalle. 

Kilowattitunti, kWh 

Energian yksikkö, joka kertoo kuinka paljon sähköä kuluu tunnissa. Sähkön kulutus laskutetaan käytettyjen kilowattituntien mukaan.

Käyttöpaikka 

Paikkaa, jossa sähköä käytetään. Esimerkkejä käyttöpaikasta ovat koti, mökki, kauppa, teollisuushalli tai kiinteistö.

Marginaali 

Marginaali eli välityspalkkio tarkoittaa, mitä sähkön myyjä saa palkkiona ja erotuksena sähkön myynnistä. Jos esimerkiksi sähkön hinta on 6 snt/kWh ja asiakkaalta laskutetaan 6,5 snt/kWh, on marginaali eli välityspalkkio 0,5 snt/kWh.

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta koostuu kolmesta eri tekijästä: 1. Sähkön siirto 2. Sähköenergia 3. Sähkövero. Sähkön siirtohinta on maksu, joka laskutetaan hinnaston mukaisesti paikallisesti. Sähköenergian hinta on se, mistä maksat sähkön myyjälle. Lisäksi sähköstä maksetaan veroa. 

Muuttuvahintainen sähkö

Muuttuvahintainen sähkö tarkoittaa, että sähkön hinta muuttuu ja vaihtelee tietyn väliajoin. Tyypillisesti sähkön hinta muuttuu kuukausittain, josta sähkön myyjä ilmoittaa kuluttajalle aina ennen uutta hintaa.  

Muutto ja sähkösopimus 

Muutto oikeuttaa irtisanomaan myös määräaikaisen sähkösopimuksen, vaikka sopimusta olisi vielä pitkään jäljellä. Muutto on aina riittävä syy sopimuksen irtisanomiseen, joten siitä ei joudu erikseen neuvottelemaan. Voit myös jatkaa sähkösopimusta uudessa kodissa, kun sovit sähköyhtiön kanssa asiasta. Sähköyhtiö voi myös irtisanoa sopimuksen muutosta johtuen. 

Myyjän vaihto 

Myyjän vaihto tarkoittaa, että kuluttaja tai yritys vaihtaa sähkön myyjää eli sähköyhtiötä, jolta sähköenergia ostetaan. Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, voit vaihtaa sähkön myyjän 14 päivän varoitusajalla. Määräaikaisessa sopimuksessa voit vaihtaa myyjää sopimuksen loputtua. 

Määräaika 

Määräaika tarkoittaa sopimuksessa ennalta määritettyä aikaa. Määräaika voidaan sopia sähkösopimuksen kestolle, sähkön hinnalle tai muille ehdoille. Esimerkiksi sähkön hinta voidaan sopia määräajaksi kiinteähintaiseksi, jonka jälkeen hinta on sidottu pörssihintaan. 

Määräaikainen sähkösopimus

Määräaikainen sähkösopimus solmitaan 12, 24 tai 36 kuukaudeksi. Määräaikainen sopimus on sitova, joten sitä ei voi irtisanoa etuajassa. Poikkeuksena tähän on muutto, joka on riittävä syy määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen. 

Nord pool-pörssi  

Pohjoismaiden yhteinen sähköpörssi, jossa sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa. Nord pool-pörssissä käydään kauppaa sähkön tuntikohtaisesta hinnasta eli spot hinnasta.  Nord Poolin toiminta-alueeseen kuuluu nykyisin 15 maata: Pohjoismaiden ja Baltian maiden lisäksi Puola, Saksa, Ranska, Itävalta, Alankomaat, Belgia, Luxemburg ja Britannia.

Perusmaksu

Sähköenergian perusmaksu tarkoittaa kiinteää hintaa, jota maksetaan sähkön myyjälle kuukausittain. Tämä kiinteä maksu peritään aina riippumatta käytetän sähkön määrästä. Tällä katetaan tiettyjä kustannuksia, kuten laskujen lähettämisestä aiheutuvia kuluja. 

Pörssisähkö

Pörssisähkö eli spot-hinta tarkoittaa hintaa, jolla käydään kauppaa sähköpörssissä. Pörssisähkö valitaan usein sähkösopimukseen, jolloin sähkön hinta vaihtelee markkinahinnan mukaan. Pörssisähkön hinta määritellään aina edellisenä päivänä klo 12:30 seuraavan vuorokauden tuntihinnaksi. Pörssisähköllä on siis joka tunti eri hinta. 

Sähkölasku 

Sähkölasku koostuu sähköenergian hinnasta, perusmaksusta ja sähköverosta. Sähkön siirto ei sisälly sähkösopimuksen hintaan, vaan se laskutetaan erikseen. 

Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoilla tarkoitetaan kaikkia toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti sähkön oston, tuotannon ja myynnin välillä. Suomi on osa Euroopan sähkömarkkinaa, jossa kauppapaikkana sähkölle toimii Nord pool-sähköpörssi. 

Sähkösopimus

Sähkösopimuksessa määritellään hinnat ja ehdot sähkön ostolle. Voit sopia määräaikaisen sähkösopimuksen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Sähkösopimuksessa sovitaan perusmaksun hinnasta ja sähköenergian hinnan määrityksestä. Voit sopia sähkön hinnan pörssihintaiseksi, kiiinteäksi tai muuttuva hintaiseksi. Pörssihintaisesta sähköstä maksat päälle marginaalia eli välityspalkkiota. Hintoihin lisätään sähkövero ja sähkön siirrosta veloitetaan erikseen. 

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen

Sähkösopimuksen kilpailuttaminen tarkoittaa, että kilpailutat sähköyhtiöt. Näin selvität, mistä saat halvimman sähkösopimuksen. Voit kilpailuttaa sekä määräaikaiset että toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset. 

Sähkövero 

Sähköstä maksetaan sähköveroa. Sähkövero lisätään automaattisesti laskussa hinnan päälle. 

Sähköyhtiö 

Sähköyhtiö myy tai toimittaa sähköä kuluttajille ja yrityksille. Suomessa toimii aktiivisesti 80 sähköyhtiöitä. Osa sähköyhtiöistä toimii paikallisesti tietyillä alueilla, isoimmat sähköyhtiöt maanlaajuisesti koko Suomessa. Isoimmat 15 sähköyhtiötä pitävät yli 70% markkinaosuutta sähkön myynnistä. 

Sähkön myynti

Sähkön hinta koostuu kolmesta tekijästä: sähköenergian hinnasta eli sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja sähköverosta. Sähkön myynnin voi kilpailuttaa, sähkövero ja siirto ovat kiinteitä hintoja. Sähkön myyjä myy sähköa asiakkaille sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Sähkön myyjä voi joko tuottaa itse sähkön tai ostaa sitä muilta sähköntuottajilta. 

Sähkön siirto 

Sähkön siirron hoitaa sähköverkkoyhtiö. Sähkön siirtoa ei voida kilpailuttaa ja sen hinta on aluekohtainen hinnaston mukaisesti. Paikallinen verkkoyhtiö laskuttaa sähkönsiirrosta erikseen. 

Siirto maksuilla katetaan sähköverkon ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Sen avulla voidaan varmistaa, että sähkön toimitus onnistuu ja teknistä ylläpitoa ja rakentamista voidaan tehdä. Sähköverkkoyhtiöitä valvoo Fingrid, joka on Suomen valtion 100% omistama yhtiö. 

Spot-hinta 

Spot-hinta tarkoittaa tuntikohtaista sähkön hintaa, joka muodostuu Nord Pool-sähköpörssissä. Spot-hinta eli pörssihinta tarkoittaa sitä, että maksat aina markkinahinnan mukaisesti sähköenergian käytöstä. Pörssisähköön lisätään spot-hinnan päälle välityspalkkio eli marginaali, jonka sähkön myyjä veloittaa ostajalta. 

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus 

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta perustuu sähkön ostohintaan ja perusmaksuun. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinta voi laskea tai nousta sopimuskauden aikana tai se voi perustua esimerkiksi pörssisähköön. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan sopimusehtojen mukaisesti kuukautta ennen muutosta. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.

Yleissähkö 

Yleissähkö tarkoittaa sitä, että sähkön hinta on kiinteähintaisessa sopimuksessa sama ympäri vuorokauden. Lähes kaikissa kerrostaloasunnoissa ja useimmissa rivitaloissa on aina käytössä yleissähkö, joskin jotkin uudet sähkömittarit mahdollistavat muunkinlaiset valinnat.

Kirjoittajan kuva

Mika Mäkinen

Mika on kansainvälisen markkinoinnin osaaja ja KTK. Hän on vastannut Sähkökuninkaan asiantuntevista artikkeleista alusta alkaen. Mikan kirjoitusten taustalla on halu auttaa suomalaisia navigoimaan sähkösopimusten ja sähköön liittyvien aiheiden ympärillä. Lisäksi Mika haluaa antaa vinkkejä kotitalouksille siitä, mitä kaikkea kannattaa huomioida oman sähkösopimusten hallinnoinnissa ja vertailussa.

Haluatko säästää rahaa kilpailuttamalla sähköyhtiöt?

Sähkökuningas auttaa vertailemaan sähkösopimukset.

Blogi

Viimeisemmät artikkelit

Hehku Energia kokemuksia 2024

Minkälaisia kokemuksia Hehku Energian asiakkailla ovat? Tässä meidän analyysimme:  Asiakkaiden kokemuksia Hehkusta – Google ja nettiarvostelut  Mitä mieltä Google kansa ...

Sähkön hinta ennuste 2023 ja pörssisähkön keskihinta 

Pörssisähkön keskihinta vuonna 2023 oli 7,00 snt/kWh. Ennuste sähkön keskihinnalle vuonna 2023 oli lähellä toteutunutta sähkön keskihintaa, kun katsotaan futuurien ...
Kausisähkö - mitä se tarkoittaa

Kausisähkö – mitä se tarkoittaa?

Kausisähkö tarkoittaa, että sähkön hinnalle annetaan kiinteä hinta talviajaksi ja kesäajaksi. Tällöin talvikauden hinta on korkeampi kuin kesäkautena, jolloin sähkön ...